مزایای شغلی

خانه / اعطای نمایندگی / مزایای شغلی
فعالیت در تنها شرکت تخصصی بیمه های زندگی، تحت نظارت بیمه مرکزی ایران​
درآمد ثابت و بلندمدت با قابلیت افزایش پلکانی
انعقاد قرارداد رسمی و بلندمدت تحت نظر بیمه مرکزی

 

اعطای کد رسمی نمایندگی بیمه‌های زندگی و تخصیص فضای مناسب جهت فعالیت نمایندگان
تخصیص فایل مالی اختصاصی برای نماینده و واریز مستقیم وجه کارمزد
 پشتیبانی، آموزش تخصصی و رایگان

 

ثبت سوابق فروش (پرتفو با نام شما در بیمه مرکزی)
سطح درآمدی نامحدود و متناسب با میزان فعالیت و اثر بخشی نماینده
 امکان رشد و ارتقای درجه، مرتبه و جایگاه شغلی در سطوح ملی و بین المللی

 

داشتن حداقل ۱۸ سال به بالا در مقاطع دیپلم و بالا‌تر بدون نیاز به سابقه کار
بدون محدویت شغلی حتی افراد شاغل در ادارات و سازمان‌ها
امکان فعالیت به شکل پاره وقت و یا تمام وقت