دعوت به همکاری

خانه / دعوت به همکاری
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه به منظور تکمیل و توسعه شبکه فروش خود از افراد متقاضی واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می‌نماید.

 

توجه کنید :
کلیه متقاضیان محترم می توانند با توجه به سوابق و تجربیات کاری خود در دو فیلد کاری ذیل اقدام به ثبت نام نمایند :
 

1- کارشناس فروش و بازاریابی  ( مشاهده شرایط و فرم ثبت نام )

2- مدیر فروش و بازاریابی  ( مشاهده شرایط و  فرم ثبت نام )